Choď na obsah Choď na menu
 


1. ročník súťaže mladých hasičov" O pohár primátora mesta Spišské Podhradie"  (jesenný zraz mladých hasičov)

 Dátum súťaže: 27.9.2009 (nedeľa) o 10:00 hod.

Miesto súťaže: areál ZŠ, Školská 3, Spišské Podhradie

Kategórie: chlapci, alebo zmiešané kolektívy a dievčatá od 8 do 15 rokov. Kolektív tvorí 5 členov. Vek súťažiacich sa počíta a overuje k 1.1.2009, pričom súťažiaci nesmie k 1.1.2009 dovŕšiť 16 rokov.

Prihlášky: telefonicky 0918/918417 (Ján Galarovič), 0902/123729 (Marek Gaduš), alebo mailom na: jan.galarovic@azet.sk , do 20.9.2009. Každý DHZ môže prihlásiť viac kolektívov.

Štartovné:  5 €, za každý kolektív MH – platí sa pri prezentácii

Prezentácia: Min. 15 minút pred štartom s vyplnenou prihláškou a doloženým preukazom poistenca a preukazom MH.

Stravovanie a občerstvenie: v prípade záujmu je stravné 1€ na osobu a strava sa objednáva pri prihlasovaní kolektívov, najneskôr však do 20.9.2009. Občerstvenie v priebehu súťaže bude zabezpečené v mieste konania, hradí každý sám.

Zdravotná služba: bude zabezpečená organizátorom

Časový harmonogram súťaže: 

9:00 – 9:45       prezentácia kolektívov

9:45 – 10:00    porada rozhodcov, pokyny vedúcim družstiev

10:00       otvorenie súťaže a plnenie disciplín

Vyhlásenie výsledkov 20 min. po ukončení plnenia disciplín.

Disciplíny: Štafeta 5x30m vedľa seba (na asfalte)

                    Uzlová štafeta (na asfalte)

                    Štafeta hasičských dvojíc (na tartane)

                    Určovanie technických prostriedkov (na asfalte)

                    Požiarny útok na sucho (na umelej tráve)

 MTZ: náradie a výzbroj zabezpečí organizátor. V prípade nepriaznivého počasia organizačný štáb súťaže môže pred začiatkom súťaže upraviť jednotlivé disciplíny.

Výstroj: súťažné družstvá nastúpia na plnenie disciplín v jednotnom športovom oblečení (rovnošate), ktoré zakrýva kolená a lakte. Povinná je športová obuv, zakázané je používať kopačky a tretry.

Protesty: podľa pravidiel hry Plameň platných od 1.1.2009 s vkladom 3€

Celkové hodnotenie: jeden trestný bod je jedna sekunda. Výhodové body za vek sa odpočítavajú 1-krát z celkového dosiahnutého času pre 5 členov kolektívu podľa tabuľky na prihláške. Pri rovnosti súčtu bodov rozhoduje lepší čas v štafete 5x30m, následne v štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafete.

 

 

 Popis plnenia disciplín

Plagát