Choď na obsah Choď na menu
 


1.      Štafeta 5x30m – dráhy sú umiestnené vedľa seba, odovzdávky sú v protismere. Smer behu je riešený tak, že sled dráh je po ľavej strane prvého súťažiaceho. Na prvom úseku spojí súťažiaci dve hadice „C“, na druhom úseku pripojí súťažiaci hadicu „B“ na rozdeľovač, na treťom úseku pripojí súťažiaci karabínku na ventil sacieho koša, na štvrtom úseku prenesie súťažiaci PHP na podložku a na piatom úseku spojí súťažiaci dve hadice „C“ a pripojí ich na rozdeľovač a s pripojenou prúdnicou prebehne cieľom. Vzdialenosť medzi náradím je 10 cm a medzi PHP a podložkou je 3 m.

2.      Uzlová štafeta – viažu sa uzly v nasledovnom poradí skracovačka, lodná slučka, tesársky uzol, plochá spojka a úväz na prúdnici. Každý súťažiaci si vylosuje uzol ktorý bude viazať. Štartová čiara je 1m od stojana. uzly musia byť uviazané tak ako sú viobrazené na obrázkoch v pravidlách pre hru Plameň (1.1.2009), skracovačka je funkčná vtedy ak zatiahnutím za voľné konce uzla nedojde k jeho rozviazaniu alebo rozpadnutiu.

3.      Štafeta hasičských dvojíc

Vykonaná bude podľa Metodiky pre jesennú časť hry Plameň platnej od 1.5.2008 s týmito zmenami  a doplnkami. 

Dĺžka dráhy je 35m. Hadica a prúdnica sú umiestnené na čiare vo vzdialenosti 2m od štartovej čiary. Vo vzdialenosti 20m je hydrantový nadstavec otočený s redukciou B/C v smere behu. Vo vzdialenosti 35m je postavený kužeľ na obrátku. Koniec hadice s polospojkami pri stočení nesmie byť dlhší ako cca 50cm. Prúdnica pri rozvinutí hadice musí ležať minimálne na čiare, alebo za ňou. Hadicové vedenie sa rozpája v ľubovoľnom poradí. Hadica sa musí preložiť približne na polovicu. Stočená hadica nesmie mať pretočenie (polobrátka) a na začiatku stáčania dvojité preloženie. Disciplína je ukončená ak dvojica so stočenou hadicou a prúdnicou prebehne cieľom. Hadica a prúdnica sa po dobehnutí cieľom nesmie hodiť. 

4.      Určovanie technických prostriedkov – trať je dlhá 20m, 15m od štartu je umiestnený stolík s grafickými značkami technických prostriedkov, na konci trate je umiestnených 5 technických prostriedkov (rozdeľovač, hadica „C“ v kotúči, primiešavadlo, sací kôš a hákový kľúč) a pred nimi je vyhradený priestor na uloženie grafickej značky. Každý súťažiaci po vybehnutí zoberie zo stolíka grafickú značku a priradí ju k príslušnému technickému prostriedku, tak aby nepresahovala mimo vyznačený priestor.

5.      Požiarny útok na sucho – útok plní 5 členné družstvo (4+veliteľ), na štartovacej čiare sú v ľubovoľnom poradí uložené 4 zvinuté hadice „C“ (10m), zvinutá hadica „B“ (10m), rozdeľovač a dve prúdnice „C“. Štyria členovia družstva vytvoria od motorovej striekačky dopravné a útočné vedenie, veliteľ nesmie fyzicky pomáhať pri plnení disciplíny,beží k vyznačenej čiare, za ktorú sa postaví a signalizuje ukončenie disciplíny zdvihnutím ruky, po ukončení práce ostatných členov družstva (vzpriamený postoj). Po zdvihnutí ruky veliteľa už nesmú ostatní členovia družstva manipulovať s náradím. Roztáčanie hadíc je možné až po vybehnutí za štartovaciu čiaru, ventily na rozdeľovači nemusia byť otvorené, pri dokončení PÚ držia prúdničiari napojené prúdnice v rukách a stoja tesne pred nástrekovou čiarou.

Trestné body: 5 trestných bodov -  za nesprávne splnenie disciplíny, nesprávne uviazaný uzol, nesprávne určený technický prostriedok, predčasné vybehnutie pri odvzdávke, za vybočenie z trate, nespojenie alebo nesprávne spojenie hadíc pri PÚ.

                          10 trestných bodov – za odmietnutie vykonania disciplíny, beh po nesprávnej strane hadice pri štafete hasičských dvojíc,predčasné zdvihnutie ruky veliteľa pri PÚ.

Za nešportové správanie môže byť kolektív vylúčený zo súťaže.