Choď na obsah Choď na menu
 


1. ročník súťaže mladých hasičov „O putovný pohár primátora mesta Spišské Podhradie“

nedeľu 27.9.2009 zorganizovalo mesto Spišské Podhradie v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Spišské Podhradie, Okresným výborom dobrovoľnej požiarnej ochrany Levoča a Centrom voľného času Spišský hrad, súťaž pre mladých hasičov. Súťaž sa konala v športovom areály základnej školy na Školskej ulici 3 v Spišskom Podhradí. Do súťaže sa zapojilo spolu 11 päťčlenných družstiev mladých hasičov vo veku 8 až 15 rokov. V kategórii chlapcov súťažilo celkovo 9 družstiev a v kategórii dievčat sme mali zapojené dve družstvá. Náš Dobrovoľný hasičský zbor reprezentovali dve družstvá chlapcov.

Od 9:00 začali prichádzať súťažné družstvá a po registrácii sa začali tréningy a oboznamovanie s podmienkami a technikou. O 10:00 súťaž otvoril primátor mesta Spišské Podhradie Mgr. Jozef Bača spolu s prednostom MVDr. Michalom Kapustom a zástupcami OV DPO Levoča. Ako  prvú disciplínu plnili družstvá štafetu 5x30m, nasledovala uzlová štafeta kde ukázali súťažiaci svoju zručnosť vo viazaní rozličných uzlov, ďalej svoju fyzickú zdatnosť prezentovali pri požiarnom útoku na sucho a následne si overili svoje vedomosti pri určovaní technických prostriedkov pomocou grafických značiek no a ako poslednú absolvovali súťažné družstvá štafetu hasičských dvojíc, kde ukázali svoju zručnosť pri rozvíjaní a stáčaní 10m hadice od hydrantového nadstavca. Po ukončení plnenia disciplín nasledoval obed a vyhodnotenie súťaže.

V kategórii dievčat si prvenstvo vybojovali mladé hasičky z DHZ Danišovce a na druhom mieste sa umiestnili dievčatá z DHZ Štrba. V kategórii chlapcov sa najviac darilo družstvu z DHZ Gerlachov, na druhom mieste sa umiestnili chlapci z DHZ Štrba a tretie miesto si vybojovali domáci chlapci z DHZ Spišské Podhradie. Víťazné kolektívy boli ocenené pohármi a diplomami a ostatní si odniesli diplomy za účasť.
Putovný pohár primátora mesta bol určený pre družstvo s najnižším celkovým časom a z rúk primátora mesta si ho prevzalo družstvo chlapcov z DHZ Gerlachov s výsledným časom 175,33s.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA